Invitation Letter

The Second International Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2019, 14-16 January Hochiminh City

Ghi chú:
- Thông tin chi tiết chương trình Hội thảo, vui lòng tham khảo theo đường link sau: 
http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/econvn-2019/econvn2019-program-157.html
- Vui lòng đăng ký tham dự về BTC trước 18h ngày 12/01/2019 theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Isi1tcL83p5jhBYpxSZ4lvr27h2y6pLTFHV9OaLo5BFDnQ/viewform

Hotline: 028. 38 211 706